Kallelse till Fauveklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Fauveklubbens årsmöte den 7 april 2021

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten instruktion för mötesdeltagare” samt arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 mars 2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Hans-Erik Bertilsson via hanserik.bertilsson@telia.com.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisor Christina Forsgren, samt revisorsuppleant Ulrik Fauhlér som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via info@forsgrenens.se eller ulrik.fauhler@optipack.se

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

 • Namn på den nominerade
 • Den post nomineringen avser
 • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

 1. Justeringsperson
 2. Ordförande
 3. Styrelseledamot
 4. Suppleant
 5. Revisor
 6. Revisorssuppleant
 7. Valberedningens sammankallande
 8. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Katarina Ecklein via k.ecklein@hotmail.com eller Kurt Johansen via grebbas@live.se. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar /Styrelsen