Inlämna din motion direkt via nätet!

 

Här bredvid kan du direkt skriva och skicka din motion senast 21 dagar före årsmötet. Det fungerar på följande sätt.

 

1. Fyll i formuläret och skicka meddelandet.

2. Så fort vi mottagit din motion skickar vi den tillbaka till dig via e-post som en bekräftelse på att vi mottagit den.

3. Skriv ut det returnerande e-meddelandet med din motion och skriv under den med din namnteckning längst ner.

4. Ta med dig din underskrivna motion till årsmötet och lämna in den till sekreteraren eller insänd den till klubbens sekreterare via vanlig post. Den måste då vara sekreteraren tillhanda senast 3 dagar före årsmötet.

 

Om du aldrig skrivit en motion tidigare kan du ta hjälp av texten här nedan med rubriken “Att skriva en motion”.

Att skriva en motion (Utdrag ur SKK:s anvisningar)

 

Ibland kommer det in motioner till klubbarna, som är skrivna så att det är näst intill omöjligt att förstå vad motionären egentligen vill, och det finns exempel på att motioner inte har tagits upp för att de saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit korrekt formulerade.

Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följ bara följande enkla tips:

  • • Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om
  • • Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
  • • Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Exempel:

(Rubrik) Motion angående utdelning av vinnardiplom

(Brödtext) Jyckeortens Kennelklubb började för några år sedan med utdelande av vinnardiplom till ägare av nyblivna champions. Detta är utmärkt, men varför begränsa det till bara utställnings- och lydnadschampion? Även agilitychampions, jaktchampions och andra borde väl uppmärksammas? Och kanske våra duktiga juniorhandlers?

Det vore också trevligt om diplomutdelningen kunde ske vid årsmötet. På så sätt kanske vi kan få fler årsmötesdeltagare?

(Yrkande) Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att vinnardiplomen hädanefter utdelas på årsmötet att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka vilka andra titlar eller utmärkelser som bör uppmärksammas

Jyckebo 080928 / Sara Nordin