Information om ändring för att delta i Drevkampen

Fauveklubbens egna tävling drevkampen kommer från och med drevprovsäsong 2020-2021 att ändras så att hundägaren/medlemmen själv får anmäla sin medverkan. Vi delar som alltid ut plaketter till 1-2-3 i de 2 olika klasserna samt ett diplom till varje anmäld hund. 

            Deltagare i kampanjen skall inneha medlemskap dels i Fauveklubben och dels i SBaK.   

 

Drevkampen

Syfte

Med drevprovskampanjen vill vi uppmuntra dig som hundägare och stimulera dig, oavsett tidigare erfarenhet, att starta på drevprov och ge dig själv och din fauve möjligheten att:

  • vara delaktig i bedömningen av våra hundars jaktliga egenskaper och rasens   utveckling som jakthund i Sverige.
  • erhålla en oberoende bedömares (domares) bedömning av din hunds jaktliga   egenskaper och därmed antingen få värdefull information om din jakthunds   jaktliga utveckling inför den fortsatta jaktträningen eller en uppföljning av din   erfarna hunds utveckling som jakthund.
  • bidra med viktig information till klubbens Rasspecifika Avelsstrategi för   uppfödning av Basset Fauve i Sverige.
  • bidra till viktig information till din uppfödares “avkommeutvärdering”, en av de viktigaste verktygen för en uppfödares strategiska avelsarbete.
  • delta i en manifestation för den svenska Basset Fauven som jakthund.
  • inspirera andra fauveägare att starta sina hundar på drevprov.
    Genom denna kampanj vill SBFK även uppmuntra och stimulera dig som Uppfödare till att öka ditt engagemang för att få dina valpköpare att starta sina hundar på drevprov. Du får på så vis en oberoende “avkommeutvärdering” avseende avkommans jaktliga egenskaper.

 Kampanjens genomförande

Kampanjen genomförs under perioden 1 oktober t o m 31 januari, respektive år. Hund som har godkänt RR-prov får även starta under perioden då hare och räv är tillåtet drevdjur enligt jakttidtabellen.

Drevproven genomförs i Svenska Basset Klubbens (SBaK) regi och verksamhetsområden, lokalavdelningarna. Provet genomförs som vanliga officiella drevprov. Proven genomförs enligt gällande drevprovsregler. Hunden får genomföra hur många drevprov som helst under perioden.

Anmälan till start drevprov

Anmälan om start under provperioden görs till resp. SBaK lokalavdelning enligt deras rutin. Anmälan görs till drevprovskommissarien i den lokalavdelning där du önskar genomföra provet. Du som aldrig startat på drevprov eller känner dig osäker på hur man gör får gärna kontakta oss i AG Drev. Vi hjälper dig mer än gärna. För att säkerställa att du får starta under provperioden, var ute i god tid! Du finner våra kontaktuppgifter genom att Klicka här!

Anmälan till Drevkampen

Ingen särskild föranmälan behövs. Vi får med automatik ta del av provresultaten via SBaK enligt normal rutin och kommer på så sätt följa upp och sammanställa resultaten. Bekräftelse på att du är med i kampanjen erhåller du tillsammans med ett diplom, så fort vi fått in resultatet från din första start under provperioden.

Deltagare i kampanjen

Deltagare i kampanjen skall inneha medlemskap dels i Fauveklubben och dels i SBaK. Medlemsavgift skall vara inbetald till resp. klubb senast till första start. Hunden skall vara registrerad i Norden.

Avgifter

Endast SBaK Lokalavdelnings ordinarie avgifter för administration av drevprov samt arvode och ev. reseersättning till domaren inbetalas enligt resp. lokalavdelnings anvisningar. Ingen särskild deltagaravgift till Fauveklubben.

Kampanjens klassindelning

Kampanjen är till för alla medlemmars basset fauve som är minst 15 månader oavsett tidigare erfarenhet och inte bara för “veteranerna”. Därför är Kampanjen klassindelad enligt följande:

Klass A. Debuterande hund, på minst 15 månader aldrig tidigare startat på drevprov i Sverige.
Klass B. För hund som tidigare säsong startat på minst ett drevprov i Sverige.
Resultat

Sammanställning och utvärdering av alla resultat sker efter respektive SBaK Lokalavdelnings drevprovskollegium vilket innebär att fullständig officiell och slutlig utvärdering och resultat tidigast kan publiceras i mars respektive år. Respektive deltagare får dock sin hunds slutliga resultat efter varje genomförd prov mycket tidigare av SBaK. Dock kommer vi att sträva efter att kontinuerligt efterhand redovisa aktuella resultat på klubbens hemsida under hela perioden.

Egenskapspoäng räknas i första hand:
Antal pris särskiljer sedan, 1:a går före 2:a pris, dubbla 1+ 1 går före enkelt 1:a pris osv.
Vid lika EP och pris delas platsen av involverande hundar.

Gåvor

Du som startar på drevprov och därmed deltar i kampanjen samt därmed bidrar till Fauvens utveckling får oavsett resultat ett diplom som tack för att du bidrar till den svenska Fauvens utveckling genom att ställa upp på drevprov.

Utdelning av diplom sker på av klubben officiell tillställning eller hemskickas via post.

Mer information, stöd och hjälp

Vi i AG Drev hjälper dig mer än gärna med att besvara dina frågor och funderingar. Vi bistår gärna med kontakter med drevprovskommisarien i din lokalavdelning, stöd med startanmälan och övriga frågor. Bättre med ett samtal eller mail för mycket än för lite. Du är alltid välkommen att höra av dig!

AG Drev