Annonser Valpar födda och Genomförda parningar

Vi tycker det är viktigt att du som letar valp gör en noggrann undersökning och granskning för att hitta just din önskehund. Vi rekommenderar dig därför att du läser nedanstående länkar till intressanta sidor.

Vår avelskommitté kan ge dig mer tips och information över vad du som valp-/hundköpare ska tänka på. Kontaktuppgifter hittar du genom att Klicka här

Nedan presenteras aktuella annonser. Vill du annonsera? Se regler för annonsering, klicka här. Hur går jag till väga, klicka här.

OBS! Annonsören ansvarar för att uppgifterna är riktiga och uppfyller våra regler för annonsering

Annonsering Grupp A

Där ska parningen följa rekommendationerna i RAS (Rasspecifika avelsstrategier). För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp A gäller:

  • Båda föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • Båda föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK:s beräkning får vara max 2,5 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidra med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.

Annonsering Grupp B

För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp B gäller:

  • En av föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • En av föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK beräkning får vara max 6,25 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidraga med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.

Annonser grupp A

Valpar

Genomförda parningar

Valpar födda, 5 tikar och 2 hanar.

Leverans vecka 44.

E. J, SEJCH SEUCH Nimrods Norrgårdsgosse, SE33846/2018
U. J, SEUCH, FINUCH Whistlewood’s Pink Sensation, SE55535/2019

Inavelsgrad enligt SKK: 1,4 %

POAG-testad tik : Nej
POAG-testad hane : Nej

Enemossens kennel
Catrin Hultén
073-74 81 568
catrin.hulten@hotmail.se

Valpar födda den 12/9.  5 hanar och 2 tikar.

Leverans vecka 45.

E. SEVCH SEJCH SEUCH NOUCH Jägardrömmens Djungelvrål, SE17954/2015. Årets viltspårshund avd Syd 2016. 3e placering viltspår-SM 2017. Årets drevprovsfauve 17/18 avdelning syd. 2a placering Årets Fauve de Bretagne 2017.
U. SEVCH SEJCH SEUCH NOUCH FIUCH DKUCH Whistlewood’s Aqua Santa, SE49939/2017. Vinnare Viltspår-SM 2019. Årets drevprovs-hund alla raser 20/21. BIS1 ras-special Tingsryd 2019. Årets utställningsfauve 2018 och 2019 avdelning syd.

Inavelsgrad enligt SKK: 0,0%

POAG-testad tik : Nej
POAG-testad hane : Nej

Pauline & Mattias Edenklint Dahlman
076-628 99 18 (Pauline)
pauline.edenklint@gmail.com
Kennel Edendahls

Whistlewood’s Aqua Santa
Jägardrömmens Djungelvrål

Annonser grupp B

Valpar

Genomförda parningar