Annonser Valpar födda, Genomförda parningar och Omplacering

Vi tycker det är viktigt att du som letar valp gör en noggrann undersökning och granskning för att hitta just din önskehund. Vi rekommenderar dig därför att du läser nedanstående länkar till intressanta sidor.

Vår avelskommitté kan ge dig mer tips och information över vad du som valp-/hundköpare ska tänka på. Kontaktuppgifter hittar du genom att Klicka här

Nedan presenteras aktuella annonser. Vill du annonsera? Se regler för annonsering, klicka här. Hur går jag till väga, klicka här.

OBS! Annonsören ansvarar för att uppgifterna är riktiga och uppfyller våra regler för annonsering

Annonsering Grupp A

Där ska parningen följa rekommendationerna i RAS (Rasspecifika avelsstrategier). För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp A gäller:

  • Båda föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • Båda föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK:s beräkning får vara max 2,5 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidra med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.

Annonsering Grupp B

För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp B gäller:

  • En av föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • En av föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK beräkning får vara max 6,25 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidraga med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.

Annonser grupp A

Valpar

Valpar födda 2024-05-31. 2 hanar och 3 tikar.  Leveransklara i slutet av juli.

E.  J Sigge SE21273/2021. 3:a i Drevprovskampen 2023.
U. SEJCH  Nimrods Västerbytjejen SE33838/2018  Har framskjutna positioner på olika drevprovslistor de åren hon tog sina drevprovsettor

Inavelsgrad enligt SKK: 0,0 %

Föräldrar testade för POAG: Nej

Håkan Hemäng
Nimrods kennel
Villan Västerby
590 45 BROKIND
Mail: hakan@hemang.se
Mob: 0709-301030

Nimrods Västerbytjejen
Sigge

Valpar födda 2024-04-14, 5 tikar och 3 hanar. Leveransklara v 24.

E. SEJCH SEVCH Forsgrenens Assar SE29285/2018. Exc och Cert på utställning
U. SEJCH SEVCH Nimrods Höstflox SE53649/2020. Exc och CK på utställning. 2:a Årets Drevprovshund 2023.

Inavelsgrad enligt SKK: 0,2 %

Föräldrar testade för POAG: Nej

Håkan Hemäng
Nimrods kennel
Villan Västerby
590 45 BROKIND
Mail: hakan@hemang.se
Mob: 0709-301030

Forsgrenens Assar
Nimrods Höstflox

Genomförda parningar

Annonser grupp B

Valpar

Valpar födda 2024-04-14, 2 tikar och 4 hanar. Några hanar söker hem.

E.  Lantlollans Tornatore Etna Bianco, SE60110/2022 Jugendsieger Rostock 2023, Utställd i juniorklass i Sverige med Exc, CK, BIM. Är efter intressanta italienska och franska jaktlinjer
U. J Lantlollans Generösa Geneviev, SE44903/2020 Utställd med Exc, CK, BIR. Driver både rådjur och hare.

Inavelsgrad enligt SKK: 0,0 %

Båda föräldrarna testade för POAG: Clear/Free

Boel & Lars Johansson
Lilla Isåsen 445
696 93 Aspabruk
lantlollans@telia.com
070-5346744

Lantlollans Generösa Geneviev
Lantlollans Tornatore Etna Bianco

Genomförda parningar

Omplacering