Annonser Valpar födda, Genomförda parningar och Omplacering

Vi tycker det är viktigt att du som letar valp gör en noggrann undersökning och granskning för att hitta just din önskehund. Vi rekommenderar dig därför att du läser nedanstående länkar till intressanta sidor.

Vår avelskommitté kan ge dig mer tips och information över vad du som valp-/hundköpare ska tänka på. Kontaktuppgifter hittar du genom att Klicka här

Nedan presenteras aktuella annonser. Vill du annonsera? Se regler för annonsering, klicka här. Hur går jag till väga, klicka här.

OBS! Annonsören ansvarar för att uppgifterna är riktiga och uppfyller våra regler för annonsering

Annonsering Grupp A

Där ska parningen följa rekommendationerna i RAS (Rasspecifika avelsstrategier). För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp A gäller:

  • Båda föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • Båda föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK:s beräkning får vara max 2,5 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidra med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.

Annonsering Grupp B

För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp B gäller:

  • En av föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • En av föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK beräkning får vara max 6,25 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidraga med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.

Annonser grupp A

Valpar

Genomförda parningar

Valpar födda 2024-01-16, 4 tikar o 5 hanar. 2 hanvalpar otingade

Leverans vecka 11

E. J, SEJCH, SEUCH, SEVCH Jägardrömmens Kanelbulle SE10722/2021, andra meriter 1:a rå i Norge
U. J, NOBSCH, NOJ(D)CH, SEJCH, SEVCH Chelstones Smaragd SE51106/2021, andra meriter 4:a Sbak DrevSM, Godkänd eftersökshund Norge, Agility- o hoppklass 3, 2 cert utställning

Inavelgrad enligt SKK: 2,5 %

Tik POAG-testad: Clear/Fri
Hanhund ej POAG-testad

Thomas Stokke
Tel. 073-81 28 769
thomas.klickerklok@gmail.com

Chelstones Smaragd
Jägardrömmens Kanelbulle

Förväntad tidpunkt för valpning vecka 7

E. J Hovriket’s Villige Wirus SE34597/2020. 1:a pris Drevprov + Excellent Utställning.
U. SEJCH SEUCH SEVCH Mylord’s For Your Eyes Only SE50134/2020

Inavelsgrad enligt SKK: 2,9 %

Föräldrar testade för POAG: Nej

Annelie Kling
Tel: 070-5916703
E-post: aopkling@kennelmylords.se
Hemsida: www.kennelmylords.se


Mylord's For Your Eyes Only

Annonser grupp B

Valpar

Genomförda parningar

Omplacering