Sammanställningar

Under den här rubriken tänker vi lägga upp olika sammanställnignar av prov, resultat, enkäter och utvärderingar.

 

Nedan finner du sidor att gå till för att ta del av vad som finns så här långt. Med tiden hoppas vi kunna bygga ett bibliotek som ger värdefull information om rasen och som även blir en bild av rasens utveckling.

Jaktenkät

Drevprov sammanställning