Viltspår – lågsäsongens utmanande aktivitet för din jakthund

Viltspårsträning är en perfekt träning för våra jakthundar under tid då vi ej har jaktsäsong. Spårträning är en rolig aktivitet för hunden och innebär att hund och förare får en rolig uppgift att lösa vilket även styrker banden mellan de två.

Börja i tidig ålder med enkla spår

Bassets är i regel duktiga spårhundar och har själva lusten att följa spår “i blodet”. Till att börja med kan man rulla iväg en köttbulle i trädgården eller på köksgolvet som hunden får spåra upp och äta som belöning. Men ganska snart kan man övergå till klöv med eller utan blod.

Det finns egentligen bara en viktig regel vid läggning av viltspår – Lägg aldrig ett svårare spår än din hund klarar av! Eventuella “misslyckanden” får den sedan ta del av i vid riktiga eftersök, då vi hundförare efter en stunds spårning kan förklara viltet som oskadat.

Så börja alltså med väldigt lätta blodspår. Det räcker då med att lägga 10-15 m spår med några snälla svängar och då med ca 1 dm mellan bloddropparna.

Med tiden så bör man lägga allt svårare spår med längre bloduppehåll (upp till 10 m), låta spåren ligga allt längre (12 – 24 tim) och gör s.k. återgångar då man avslutar läggningen av spår för att gå tillbaka några meter och starta läggningen igen vinkelrätt från det lagda spåret. På så vis får hunden träna att “slå en ring” runt spårslutet för att hitta vart spåret har tagit vägen. Detta beteende finns i våra hundar och kommer oftast automatiskt med tiden.

När hunden börjar bli allt duktigare så bli mer och mer sparsam med beröm och se till att endast berömma hunden när ni är säkra på att hunden är helt rätt. När den jobbar på en svårighet så följ endast med så länge hunden jobbar men hjälp hunden lite försiktigt och försök få den engagerad igen om den börjar tappa lusten eller mest står och tvekar.

När ni kommer fram till spårslutet så beröm hunden rejält. Ta god tid på er att leka med klöven och låt gärna hunden, om den vill, få bära klöven till bilen.

Så snart man märker att hunden utvecklas och blir duktigare för varje gång så öka svårighetsgraden genom div. variation. Det blir alltid roligare för hunden om den får variation i spårlängd, terräng, underlag och vilttäthet i det aktuella spårområdet.

När jag har haft en ny unghund så brukar jag ta kontakt med en hundklubb i närheten som sysslar med jakthundar alt. med Jägareförbundet i mitt län och anmäla mig till en viltspårskurs. Det är ett bra tillfälle till att få hjälp med spårning och ofta så brukar kursen avslutas med att man tar ett s.k. anlagsprov. Efter att man gått igenom det så får man starta på lite svårare prov. Tre 1:a pris leder till att hunden blir SEVCH, Svensk Viltspårschampion.

I viltspårsproven skjuter domaren ett skott just innan hunden når spårslutet, allt för att efterlikna ett riktigt eftersök. Därför är det bra att vänja hunden vid skott innan man går dessa prov.

Anmäl till prov inom SBaK

Jag skulle rekommendera er att tidigt kontakta er s.k. Lokalavdelning inom Svenska Bassetklubben. Gå in på www.sbak.se och tryck sedan vidare på lokalavdelningar och sedan på den avdelning som ni tillhör. På alla SBaK´s lokalavdelningar finns en s.k. viltspårskommissarie som ansvara för Bassetklubbens viltspår. Han/hon har som uppgift att hjälpa oss medlemmar att hitta en lämplig domare när vi vill gå ett viltspårsprov. Dessa personer är även kunniga så att ni kan få hjälp att hitta en lämplig spårkurs i er närhet.

Det är viktigt att man anmäler sig till just SBaK´s viltspårskommissarie för då är man med i SBaK´s årliga tävling och kan komma med på listan över Sveriges duktigaste viltspårshundar. Övriga rasklubbar sänder inte era resultat till SBaK eller din rasklubb utan anmäler endast ert resultat till Svenska Kennelklubben.

Det du behöver för att lägga ett spår är:

Klädnypor med fastknutna plastband för att markera spåret Nötblod (finns i en del mataffärer i frysen, annars på charkar)
Rådjurs-, hjort eller älgklöv ett snöre ca 2 m att knyta runt klöven som ska släpa efter dig när du lägger spåret och att knyta fast klöven med vid spårslutet så att ingen räv el.dyl bär iväg klöven innan ni går spåret.
En ½ l flaska med ett litet hål i korken. Ibland lägger jag även spår med hjälp av en pinne med en tvättsvamp fastspikad i ena änden. Svampen doppar jag sedan i en liten hink med blod och lägger sedan spåret genom att stämpla ut blod. Jag kan rekommendera det då man verkligen får ner blodet på marken och får på så sätt ner hundens nos vilket är väldigt viktigt vid spårning.
Att lägga spår med flaska är annars mycket smidigare.Spårlina som är ca 10 m.
En spårsele eller ett brett halsband som är anpassad för eftersök om som endast används vid dessa tillfällen.
Lycka till! / Håkan Hemäng

Länkar

Nedan finner du relevanta länkar kopplat till viltspår och prov.

SBaK – Klicka här!

La Nordost – Klicka här!

La Mellan – Klicka här!

La Öst – Klicka här!

La Väst – Klicka här!

La Syd – Klicka här!

Regler för viltspårprov – Klicka här!

Anmälningsblankett SBaK – Klicka här!

Har du frågor kopplat till viltspår och viltspårsprov är du välkommen att kontakta AG Drev. Kontaktuppgifter finner du genom att Klicka här!