Jakthunden

Fauven är en drivande jakthund med stort jaktintresse. I Sverige används Fauven främst för att jaga rådjur, hare, räv och hjort medan man i Frankrike främst jagar kanin och då i pack om 4 – 6 hundar. I Sverige jagar fauven ensam vilket beror på att vi har en annan jakttradition i Sverige.

Fauven har ett mycket klangfullt hörbart skall och många individer nyanserar. Den är generellt mycket duktig på att ta sig tillbaka efter avslutad jakt. I Sverige har fauven blivit en populär jakthund bland före detta drever- och taxägare.

Förutom att jaga lämpar sig fauven även som eftersökshund. Den är arbetsglad med det rätta temperamentet för uppgiften, jobbar med låg nos och är mycket spårnoga och duktig på att reda ut krångliga tappter.

Fauven i Frankrike
För jägarna i Frankrike väger brukbarheten till jakten tyngst. Hundar som inte besitter den rätta jaktlusten blir utesluten ur aveln. De har en mycket god spårvilja och bra motståndskraft. De är temperamentsfulla hundar framavlade för jakt. De franska jägarna föredrar fauven främst till hare och kaninjakt för att de jagar livligt och med en iver och uthållighet som inte kräver närmare demonstration. Fauven jagar räv, kaniner, fasaner mm och är sedd som en utomordentlig allroundjakthund i Frankrike.

Bara genom god kontakt med de bretonska uppfödarna kan vi förhindra att det i andra länder uppstår en typ av Fauve som inte har med ursprungslandet att göra.

Vill du veta mer om Fauven som jakthund i Sverige kan du ta del av nedanstående dokument:

Sammanställning Jaktenkät – Klicka här!

Samtliga drevprov sedan 1994 – Klicka här!