Reviderad RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) 2019-02-16

Reviderad 2019.02.16. Godkänd SKK/AK 2019.02-16 att gälla i 5 år.

Kommentar till reviderad RAS 2019-02-16

SBFK;s RAS är utformad för att kunna läsas och förstås av både uppfödare och vanliga hundägare samt blivande hundköpare. Därför innehåller vår RAS också viktig information avseende bl.a. grundläggande genetik. Denna information bedömer vi utgöra viktig kunskap för att förstå faktaunderlaget, slutsatserna, målsättningarna och handlingsplanerna i RAS.

Har du frågor kan du kontakta någon i Avelskommittén eller AG Drev.

Kontaktuppgifter till Avelskommittén hittar du genom att Klicka här!

Kontaktuppgifter till AG Drev hittar du geom att Klicka här!

Vill du läsa RAS 2019, klicka på bilden.