Funktionärer

På flikarna under denna rubrik finner du information om klubbens olika funktionärer. Som alla andra föreningar är vi beroende av medlemmar som har viljan att vara med och bidra på olika sätt. Ju fler vi är som hjälps åt desto bättre verksamhet kan vi bedriva och vi kan då också undvika att några få får alldeles för mycket att göra!

Vill du vara med och dra ditt strå till stacken? Tveka inte att höra av dig! Du kan kontakta någon av alla oss som idag är engagerade för att få veta mer om vad vi gör och vad det innebär.

Varmt välkommen!