Uppfödning/Avel

En bra uppfödning och ett väl genomtänkt avelsarbete är viktigt för rasen och de jaktliga egenskaper som eftersträvas på Basset Fauve de Bretagne. 

Under fliken Uppfödning/Avel hittar du information om uppfödare, parningar och valpar. Du finner även information som du som valpköpare kan ha nytta av inför ditt val av valp.