Uppfödning/Avel

En bra uppfödning och ett väl genomtänkt avelsarbete är viktigt för rasen och de jaktliga egenskaper som eftersträvas på Basset Fauve de Bretagne. 

Här till vänster finner du information om uppfödare, parningar och valpar. Du finner även information som du som valpköpare kan ha nytta av inför ditt val av valp.