BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

Vi behöver MÅNGA fler fauvar som gör en BPH-beskrivning. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och få veta mer om din hunds mentalitet. Den är också värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

SBAK subventionerar alla medlemmar som vill gå en BPH-beskrivning med sin fauve med 300 kr per hund. BPH-beskrivning görs på många olika ställen runt om i Sverige, bland annat genom länsklubbar. För att få 300 kr subventionerat mejlar du SBAK’s kassör kvittot på utförd BPH. Kassören hittar du under styrelsen.

En beskrivning tar ca 45 minuter och innehåller 8 olika moment som du tillsammans med din hund genomför, bland annat föremålslek, matintresse, främmande person och skott. Varken hund eller ägare behöver några förkunskaper. Du ska inte ha tränat din hund innan på de olika momenten. En testledare är med dig under tiden och du agera som testledaren säger. 

Alla hundar som deltar måste vara ID- märkat, vaccinerade och ha fyllt ett år, men det finns ingen övre åldersgräns. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller en specialklubb för att delta.

Mer information hittar du på SKK:s hemsida.

Här kan du anmäla till BPH

SKK:S Informationsbroschyr om BPH