Raskompendium

RAS-kompendiet är gjort till underlag för rasdomarkonferenser som är vart 7-9 år och nu senast i april 2016. Kompendiet är också exteriördomarnas lathund för alla bassetraserna.

För att ta del av kompediet – Klicka här!