Arbetsgruppen Drevjakt – AG Drev

 

Vid Svenska Basset Fauve Klubbens årsmöte 2010 beslutade medlemmarna att styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp med syfte att mer specifikt än tidigare, arbeta med frågorna kring fauven som drivande jakthund.

Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter är att:

Bevaka att BFdB i Sverige är och förblir en drivande jakthund och vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa detta samt leda och administrera sådana av årsmötet eller styrelse beslutade åtgärder.
Marknadsföra rasen som jakthund
Arrangera aktiviteter som stimulerar och stödjer medlemmarna till fler starter på drevprov och ökar intresset för rasen som drivande hund
Arbeta med övriga frågor rörande drevprov och jakt med fauven som drivande hund i Sverige.
AG Drev ansvarar för närvarande för följande aktiviteter:

Intro Drevprov
Drevkampen
Löpande sammanställning av drevprovsresultat från år 1994 och framåt
Årets Basset Fauve de Bretagne

Har du i övrigt frågor eller funderingar kring arbetsgruppens verksamhetsområde som du vill dryfta är du välkommen att höra av dig till oss i arbetsgruppen.

Sammankallande AG Drev
Anders Johnsson
Mobil: 072-583 43 46
Mail: ansjo69@hotmail.com

Patrik Särenfors
Södertälje
Mail: patrik@peks.nu
Mobil: 070-539 79 81

Joel Dahlberg
Iggesund
Mail: dallas_92185@hotmail.com
Mobil: 070-230 19 92

Peter Sköld
Bengtsfors
peter.skold@amal.se
076-105 53 20

Roger Svensson
Sturkö, Karlskrona
Mobil: 076-869 68 80
mail: ryamarkens@hotmail.com