Årets BFDB 2020 kommer inte delas ut pga Covid-19 vilket påverkat utställningssäsongen.

Vi tar nya tag nästa år istället.

Statuter Årets Basset Fauve de Bretagne

Syftet med utmärkelsen
Att stimulera ägare och uppfödare att träna och utvärdera våra hundar inom samtliga tre discipliner; viltspår, utställning och drevprov.
Den Basset Fauve de Bretagne som tar hem utmärkelsen Årets Basset Fauve de Bretagne är den hund som via prov visat att hunden har anlag för viltspårprov och därtill under ett och samma år (provsäsongsår) nått det bästa sammanlagda resultatet på utställning och drevprov enligt nedanstående uträkningsmodell.

Vad är det som räknas?
För att kvalificera sig till Årets Basset Fauve de Bretagne krävs att hunden startat och erhållit ett pris på viltspårprov. Detta behöver ej skett under det aktuella året utan kan ha skett tidigare. Godkänt anlagsprov räknas som prissatt viltspårprov. Viltspårprovet är endast kvalificerande för att delta i kampen om utmärkelsen och poängberäknas inte som en del i slutresultatet. Vi godkänner alla officiella viltspårprov i Sverige, alltså inte enbart prov som genomförts i SBaK’s regi.

För utställning och drevprov räknas de två bästa resultaten under säsongen. Utställningssäsongen räknas på kalenderår och drevprovssäsongen räknas utifrån jaktåret 1/7-30/6 och drevproven ska vara genomförda senast den 31 januari det aktuella året. Godkända utställningsresultat är alla resultat från officiella utställningar i Sverige.

Ett ekipage kan genomföra valfritt antal starter på utställning och drevprov. Det är de två bästa resultaten i respektive disciplin som räknas med i uträkningen av Årets Basset Fauve de Bretagne.

Lägsta nivå för att få delta
För att få räkna med resultaten måste en hund erhålla minst Good på utställning samt uppnå minst ett 3:e pris och 18 EP på drevprov.
I de fall där KEB har tilldelats så räknas ett medel ut på övriga poängbedömda egenskaper och sätts vid denna uträkning in på egenskap/moment som bedömts KEB

Hur räknas resultaten?
Den högsta totalsumman som kan erhållas för två utställningar och två drevprov (vid två olika tillfällen) är 200 poäng. Varje utställning kan ge maximalt 40 p och varje drevprov kan maximalt ge 60 poäng.

För utställning ges följande poäng
Excellent: 30 p
Very good: 25 p
Good: 20 p
Cert/CK: 10 p

För drevprov ges följande poäng
Antal EP: 18-45 p
Drevcert: 5 p
1:a pris på drevprov: 5 p
2:a pris på drevprov: 3 p
3:e pris på drevprov: 1 p

Varje hund får räkna två prisvärda drev per drevprovstillfälle. Skulle hunden exempelvis få 3+3+1 ger det alltså 6 poäng (5+1) + den egenskapspoäng hunden får.

Om fler än en hund hamnar på samma poäng vid sammanräkningen och därför delar på förstaplatsen kommer hundarna att skiljas åt på följande sätt:
1. Högst antal EP på drevproven
2. Yngsta hund

Vid lika poäng mellan hundar på andra placeringar än förstaplatsen sker ingen särskiljning enligt ovanstående utan dessa hundar kommer att dela på sin plats i resultatlistan.

Hur deltar jag med min hund?
För att delta i kampen om utmärkelsen Årets Basset Fauve de Bretagne krävs medlemskap i SBFK samt att jag själv rapporterar in mina resultat till klubben.

Redovisa din hunds resultat senast den 15 februari till:
Bernt Söderman: bernt.soderman@telia.com

2018 gjordes ändringar i Årets BFdB!

Vid sammanräkning av poängen av Årets Basset Fauve de Bretagne tas hänsyn till förändringarna i antal EP vid drevprov. Det innebär att antal poäng höjdes, som maximalt kan erhållas för såväl utställning som drevprov. Ny maxpoäng är från 2018 200 istället för tidigare 160