Introduktion Drevprov

Introduktion Drev (Intro drev) är möjlighet för dig som är medlem i klubben och som aldrig tidigare startat din hund på drevprov att få mer information och uppleva hur ett drevprov går till.

Idén till denna aktivitet kom ursprungligen från Fauveklubbens tidigare ordförande Anders Larsson. År 2010 startade klubben AG Drev. En av AG Drevs uppgifter är att stimulera och stödja medlemmar för att fler skall starta sina hundar på drevprov. En av de aktiviteter klubben de senaste åren satsar på är just Intro Drev. Aktiviteten har genomförts sedan 2011 och den har varit mycket uppskattad av deltagarna och vi tror att det har bidragit till att fler har startat sina hundar på drevprov.

Upplägget för dagarna är att man först samlas för en morgonfika med en teoretisk genomgång om vad ett drevprov är, hur det går till och varför man ska starta sin hund på drevprov. Därefter beger man sig ut i skogen och genomför ett kortare förevisande drevprov med domare, skogskort och allt precis som vid ett riktigt drevprov. När det förevisande provet är avklarat samlas man för skogslunch och genomgång av det genomförda provet. Här blir det tid för samtal och frågor tillsammans med domaren.

Aktiviteten är kostnadsfri för klubbens medlemmar och vi bjuder på morgonfika och skogslunch.

Tanken med dagen är att våra medlemmar skall få kunskap om vad ett drevprov är och hur det går till i verkligheten för att tröskeln ska sänkas för fler att starta sin egen hund på drevprov.

Till vänster på sidan finner du rapporter från tidigare genomförda Intro Drevprov och du finner även information om årets planerade aktivitet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till AG Drev som håller i trådarna kring arrangemanget. Du finner deras kontaktuppgifter genom att Klicka här!

Intro drevprov 2011
Intro drevprov 2012
Intro drevprov 2014