Hälsorapportering 

Hälsorapporteringen har som mål att samla in kunskap om hälsoläget hos Basset Fauve de Bretagne.  Inskickad hälsorapport kommer att förvaras hos Fauveklubbens avelsråd och man kommer att använda rapporterna för att vartannat år sammanställa statistik och analysera rasens hälsobild. Hälsostatusen kommer också att användas i revideringen av RAS planerat 2023. Sammanställningar utan att namnge hund, kennel eller ägare kommer att redovisas öppet på hemsidan för allmänheten. Vänligen skicka in formuläret till Kurt Johansen, Box 127, 790 90 Särna eller fyll i formuläret till höger på denna sidan, tar högst ett par minuter. Formulär för utskrift, Klicka här!

Avelskommitténs avelsfunktionäre är utsedda av klubbens styrelse, har genomgått SKK:s avelsfunktionärkurs för jakthundsraser och är väl medvetna om det ansvar, skyldigheter och den tystnadsplikt som medföljer det förtroendeuppdrag hen erhållit.

För att undvika “falsk” rapportering måste vi be er att fylla i de obligatoriska ägar/uppfödaruppgiftena, så att vi vid behov kan kontakta er för att få rapporten bekräftad eller för att erhålla kompletterande uppgifter.

Om du har frågor kring hälsorapporteringen eller vill ta del av eventuella hälsorisker med en viss parning är du varmt välkommen att kontakta Avelskommittén, Klicka här!

Formulär för hälsorapportering

  • Notera även om hunden behövt operera bettfelet
  •  

 

Information om lungödem, klicka här!

Sammanställning av hälsoredovisning från enskilda hundägare perioden 2012-03-10 – -2013-03-03, klicka här!

Sammanställning hälsorapportering 2019, klicka här!

Anvisningar för ifyllande av Hälsorapport

Fyll i nedanstående fält. De fält som är obligatoriska är markerade med *

Om det är något annat du vill passa på att meddela oss eller fråga om kan du göra det i det nedersta fältet.

Om du har frågor kring hälsorapporteringen eller vill ta del av eventuella hälsorisker med en viss parning är du varmt välkommen att kontakta Avelskommittén. Kontaktuppgifter till Avelskommittén finner du genom att Klicka här!

 

Tack för att du hjälper till att bidra till rasens utveckling i Sverige och ge samma möjlighet till övriga länder i Norden.