DNA-test POAG (Primary Open Angle Glaucoma) Primär öppenvinkelglaukom 

POAG är en ärftlig ögonsjukdom som orsakar blindhet. Sjukdomen beror på att det blir fel på avflödet av vätskan i ögat vilket innebär att trycket i ögat stiger.  Detta skadar synnerven och syncellerna så att hunden blir blind. Tillståndet är mycket smärtsamt. Det finns ingen botande behandling.

Det har sedan en tid uppdagats att bl.a. BFdB samt ett flertal andra raser kan ha anlag för denna ögonsjukdom. Det har nu i Sverige påvisats fauve som testat positivt för POAG. Med anledning av detta önskar avelskommittén att så många som möjligt DNA-testa sin hund för POAG. Du kan genom detta hjälpa rasen att se hur pass vanligt det är med bärare av POAG. Vi kan då hindra ett eventuellt framtida problem med sjukdomen. 

Under 2023 och 2024 sponsrar Fauveklubben med 300 :-/POAG-test som är gjorda under 2023 och 2024. Möjligheten att få 300 :-/test gäller så länge som pengarna räcker. Vi rekommenderar att provet är taget hos veterinär. Mejla in en kopia på resultatet till avelsradet@fauve.sbak.se, så kontaktar vi dig och ser till att pengarna betalas ut.

Så här går du tillväga för att göra ett DNA-test:

  • Gå in på Labogen
  • Välj,  Basset Fauve de Bretagne
  • Klicka i, Primary open angle glaucoma (POAG)
  • Slutför beställningen med övriga steg

Det finns även andra laboratorium som utför testet. Viktigt är att kontrollera att testet är validerat för BFdB.

När du fått hem testet, boka tid för provtagning hos veterinär. Provtagning hos veterinär är för att säkerställa att det är veterinär som tagit provet och skickat det till aktuellt laboratorium samt att hundens ID är kontrollerat. Det går bra med antingen ett svabbprov eller ett blodprov. Observera att förpackningen, vid användning av svabb, ska tas med obruten till veterinär för provtagning. 

Skriv ut SKK:s allmänna blankett för DNA-test, Allmänn blanket DNA-test och ta med till veterinären. 

Provsvaret registreras INTE hos SKK då Fauven inte har något hälsoprogram som rekommenderar eller kräver DNA-test för POAG. Om man i framtiden skulle behöva införa ett hälsoprogram kommer tidigare provsvar in i Hunddata, om man använt SKK:s blankett och skickat in den till SKK tillsammans med svaret från laboratoriet. Läs mer på SKK, Övriga DNA-tester

Mejla in en kopia på testresultatet till avelskommittén. e-post: avelsradet@fauve.sbak.se

Har du redan gjort ett DNA-test för POAG vill vi gärna att du skicka in resultatet till avelskommittén. Vi behöver veta om provet är taget hos veterinär eller om man tagit provet själv.

Reslutat som redovisas efter testning:

Normal/Fri – hunden har ärvt den normala genvarianten från båda sina föräldrar. Hunden kommer inte att utveckla den form av sjukdomen som testet avser, och riskerar inte heller nedärva sjukdomen till sina eventuella avkommor.

Anlagsbärare – En hund som är bärare kommer inte att själv utveckla sjukdomen som testet avser. Hunden kan dock nedärva den defekta genvarianten till sina eventuella avkommor. Anlagsbärare får endast användas i avel i kombination med normal/friförklarad hund. 

Affekterad – Hunden har ärvt den defekta genvarianten från båda sina föräldrar. Hunden kommer med stor sannolikhet att utveckla den sjukdom testet avser under sin livstid. Affekterad hund får inte användas i avel enligt svensk djurskyddslag.

På SSK:s hemsida hittar du mycket information om DNA-tester,  Allmänn information om DNA-tester