Drevprov

Basset Fauve de Bretagne är en framavlad hundras för jakt och används i Norden främst i den nordiska jaktformen med ensam drivande hund. Drevproven genomförs som den nordiska jaktformen med ensam drivande hund fast utan vapen. Under drevprovet bedöms hundens jaktliga egenskaper under jaktformens olika faser och syftar i första hand till att bedöma hunden ur ett avelresultatmässigt perspektiv. Detta resultat kan sedan användas på olika sätt beroende på om man är uppfödare, valpköpare, mm.

Inför drevprovssäsongen 2012 har SBFK begärt och fått beviljat särskilda domaranvisningar för vår ras. Från säsongen 2012 och genomförs skallräkning på vår ras (tidigare är det bara Artesian som haft det så).

Skallräkningen sker efter 20 minuters drev och då hundens bedöms ha god kontakt med drevdjuret. Skallräkningen skall helst genomföras flera gånger under provdagen. Syftet med denna särskilda domaranvisning är att få i ett statistisk underlag på hur täta de prövade hundarna är.

Ansvarig för vår ras drevprovsverksamhet är Svenska Basset Klubben som i sin tur delegerat arrangemangen av proven till sina lokalavdelningar. Vill du starta på drevprov måste du också vara medlem i Svenska Basset Klubben. Därefter anmäler dig på nedanstående blankett, skickar den och betalar in anmälningsavgiften till den regionala lokalavdelning du tillhör.

Lokalavdelningens drevprovsansvarige kommer att bekräfta din anmälan och när din anmälningsavgift inkommit kommer en utsedd domare att ringa upp dig och tillsammans bestämmer ni tid och plats för provet.

Till provet skall du medföra hundens registreringsbevis samt kontanter för att betala domararvodet. Aktuell summa för anmälningsavgift och domararvoden hittar du på respektive lokalavdelnings hemsida.

Upplever du att du behöver mer hjälp, stöd och råd innan du beslutar dig för att starta på drevprov, eller att det är krångligt att anmäla sig till drevprov, är du hjärtlig välkommen att kontakta någon i AG Drevjakt. Kontaktuppgifter hittar du genom att Klicka här!

Fauveklubben utbildar och introducerar alla medlemmar

Varje år ges möjlighet för dig som inte tidigare startat din hund på drevprov att vara med på klubbens aktivitet Intro Drevprov.
För mer information – Klicka här!

Information om drevprov finner du här nedan. Klicka på länkarna:

Varför Drevprov? – Klicka här!
Gamla Svenska Drevprovsregler (pdf) vilka gällde fram till februari 2014 – Klicka här!
Ny drevprovregler (pdf) vilka gäller från 1 sept 2014 – Klicka här! De främsta förändringarna/tilläggen gentemot de gamla reglerna är markerade med gul färg.

Länkar till info om drevprov och anmälningsförfarande hos SBaK och dess lokalavdelningar

Svenska Basset Klubben, SBaK – Klicka här!

Lokalavdelningar SBaK

Nordöstra – Klicka här!
Mellan – Klicka här!
Västra – Klicka här!
Östra – Klicka här!
Syd – Klicka här!

Magnus “Fabbe” Nilsson med Hovriket’s Koffee Konfetti vid Basset SM 2011