Integritetspolicy för Svenska Basset Fauve Klubben (SBFK)

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi informera dig som medlem /deltagare/ägare/förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) gäller från och med 25 maj 2018.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.
Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, rasklubbar, specialklubbar samt ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda SKK.
Svenska Basset Fauve klubben(SBFK) ingår som specialklubb i Svenska Basset Klubben (SBaK) som lyder under SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.
SBFK´s verksamhet omfattar den ras för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK och SBFK.

När du ansöker om eller betalar för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare m.m.), erhåller förtroendeuppdrag, deltar i aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH m.m) i SKK och/eller SBaK och/eller SBFK engagemang- gemensamt kallade SKK- innebär det att du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna verka i enlighet med SKK:s syfte och mål, vilka framgår av SKK:s stadgar. Du bekräftar också att du har läst och tagit del av Svenska Kennelklubbens information kring lagring av personuppgifter.
Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter.

Svenska Basset Fauve klubben värnar om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Personuppgifterna används för att kunna administrera medlemsavgifter, hantering av aktiviteter och utskick av klubbens medlemstidning. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.