Medlemsträffar

Även om Svenska Basset Fauve Klubben är en rasklubb för hundar så består klubbens medlemmar till 100% av människor. Det som knyter oss samman är intresset av och kärleken till våra fauvar. Precis som våra hundar så är vi flockdjur och det brukar bli väldigt trevligt när vi får träffa varandra.

Vi är en ganska liten klubb (360 medlemmar 2012) som är utspridda på en väldigt stor yta och för att skapa gemenskap och utbyta erfarenheter försöker vi att vid olika tillfällen ordna medlemsträffar. 

Tidigare hade vi möjlighet att ha våra årsmöten under våren/försommaren och då brukade vi ordna en helg med klubbmästerskap i både utställning och viltspår kombinerat med årsmöte och uppfödarmöte. Tyvärr ändrades reglerna för när på året vi måste genomföra våra årsmöten och nu är dessa förlagda till mars månad vilket inte skapar de bästa möjligheterna till att arrangera aktiviteter kopplat till våra hundar.

Vi har på senare år arrangerat medlemsträffar i Marma i Norduppland där vi haft möjlighet att träffas och ha en mängd aktiviteter både för våra hundar och för oss medlemmar. Du finner reportage om dessa träffar på sidorna till vänster. Du finner där även reportage och bilder från tidigare tillfällen.

Inom klubben hoppas vi på att vi ska kunna ordna fler stora medlemsträffar framöver. Har du tips på lämplig plats för ett större arrangemang? Vi behöver övernattningsställe till rimliga priser, husvagnsplatser, kök och matsal samt lokaler där vi kan ha föreläsningar och gärna där det är tillåtet att ha med hundar.

Hör gärna av dig till styrelsen med dina tips, idéer och tankar! Du hittar kontaktuppgifter genom att Klicka här!