Den ursprungliga Fauve de Bretagne är en mycket gammal ras från Frankrike. Den användes som jakthund redan under 1400-talet i Frankrike. Provinsen Bretagne i nordvästra Frankrike är det geografiska ursprunget för den strävhåriga, Fauve de Bretagne vilken utvecklats till den mer högbenta Griffon Fauve de Bretagne och den mer “kortbenta” Basset Fauve de Bretagne vilka i sina rasnamn även har pälsfärgen angivet (fauve). “Basset” betyder “låg” på franska och sålunda är innebörden av ordet “Basset” i rasens namn, att det handlar om en lågbent hund. Rasen är framavlad i sitt ursprungsland Frankrike, till att vara jakthund och användas vid jakt med drivande hund.

Strax efter 1:a världskriget utvecklades den första officiella rasstandarden som utkom den 21 juni 1926. Den franska fauveklubben är gemensam för Basset Fauve och Griffon Fauve.

Så kom Fauven till Sverige
De första hundarna som kom till Sverige importerades från England 1992. Det var 2 tikar, helsystrarna Dehra Primevere (SJ(V)CH) och Dehra Romarin (uppfödare Mr Frost och Mrs Phillips). De importerades av paret Bo och Jutta Ekvall, Tängelsås kennel.

1992 importerades också helsyskonen Venquest Vannes (ägare Susanne Bloman och Torbjörn Lenstad, Dyfrgi´s kennel) och Venquest Viviers (ägare Carina Olsson, Cotter´s kennel). Uppfödare till dessa var paret Mr och Mrs Telfer, kennel Venquest även de från England.

Bo och Jutta Ekvall importerade ytterligare 3 st hanvalpar 1993 som var helbröder och kom från Miss D.Nichols, England, kennel Chantalle´s. De tre bröderna var SJ(D)JCH Chantalle´s Vagabond, ägare Roger Norman, Chantalle´s Vocal, ägare Tängelsås kennel och SJ(D)CH, SJ(V)CH Chantalle´s Vagrant, ägare Magdalena Lindberg, Hovriket´s kennel.

Chantalle´s Vocal parades med Dehra Primevere och första kullen föddes 1993-09-24, det blev 4 tikvalpar. Indra exporterades till Norge och blev rasens första hund i Norge.

Under 1993 importerades ytterligare 3 hundar från England av Dyfrgi´s kennel och Cotter´s kennel. Även dessa hundar kom från kennel Venquest. Under åren har hundar i huvudsak importerats från England, Danmark och Frankrike. Under början av 2000-talet infördes nya införselregler och under senare år har importer från Frankrike dominerat.

Basset Fauve används i Sverige i den traditionella nordiska jaktformen med en ensam drivande hund.
De huvudsakliga viltslag som jagas med Bassset Fauve i Sverige är hare, räv, rådjur och dovvilt. Det förekommer mer sällan att basset fauve används till andra viltslag. Vissa enskilda hundar driver älg och vildsvin.

I ursprungslandet Frankrike och dess grannländer används Basset Fauve också som drivande hund men då oftast i mindre pack, s.k. koppel, om 2-10 hundar. Jakt med en ensam hund förkommer men mer sällan. De viltslag som jagas med basset fauve i Frankrike är i regel desamma som i Sverige men även kanin och vildsvin.

För den som har ett djupare intresse av rasens historia och användningssätt i länder utanför norden rekommenderas främst hemsidor tillhörandes Franska Fauveklubben och Engelska Basset Fauveklubben. För att komma till länkarna, klicka här!