Avelskommittén

Har du frågor eller behöver information och råd i avelsfrågor är du välkommen att kontakta Kurt Johansen.

Kurt Johansen
Box 127
790 90 SÄRNA
Mobil: 076-142 49 89
grebbas@live.se