Annonsera på Fauveklubbens hemsida

Som medlem i klubben kan du kostnadsfritt annonsera på vår hemsida. På fliken “Regler för annonsering” t.v. ser du vilka krav som ställs för att annonseringen ska godkännas. Du som vill annonsera har ett ansvar för att den parning som du vill annonsera uppfyller de krav som ställs enligt de regler som anges.

Nedan ser du vilken information som vi vill ha för att kunna lägga ut din annons och vem du skickar dessa uppgifter till.

Annonsering av genomförd parning

  • Föräldrardjurens reg.nr.
  • Meriteringar, eventuella titlar och fullständiga officiella namn.
  • Bild på avelsdjuren får gärna bifogas.
  • Inavelsgraden enl SKK:s uträkning på SKK Avelsdata.
  • När valparna bedöms födas.
  • Uppfödarens kontaktuppgifter i form av namn, telefonnr och eventuellt epostadress samt eventuellt kennelnamn.

Mall för annonsering av genomförd parning – Klicka här

Annonsering av födda valpar

Uppgifter enligt ovan samt: (Genomförd parning som är annonserad behöver bara kompletteras med nedanstående)

  • Datum då valparna föddes
  • Hur många valpar och av vilket kön.

Mall för annonsering av födda valpar – Klicka här

Annonsen står kvar i 8 veckor efter valparnas födelse om inte annat överrenskommits. Annonsören ansvarar för att uppgifterna stämmer.

Annonserna skickas till:
Yvonne Grankvist
ymg@hotmail.se

Omplaceringar

Ibland måste hundar hitta ett nytt hem. För medlemmar finns möjlighet att annonsera på vår hemsida efter nya ägare till sin hund.

Har du en hund som behöver omplaceras? Kontakta:

Yvonne Grankvist
ymg@hotmail.se