Introduktion Drevprov 2015

Nu är det åter igen dags för Intro Drevprov som klubben startade år 2010. Det är alltså 5:e året i rad som denna aktivitet genomförs. För att läsa mer om upplägget för aktiviteten kan ni klicka på “Introduktion Drevprov” här till vänster där vi beskriver aktiviteten och upplägget för dagen.

I år genomförs Intro Drevprov på tre olika orter. Dessa presenteras nedan och här presenterras även kontaktuppgifter till de som står som värdar på respektive ort.

Där datum ej är klart än kommer vi att fylla på så snart det är spikat. Avvakta dock inte utan ta direkt kontakt med kontaktpersonen så att ni får igång en dialog. Det är bra för planeringen av aktiviteterna.

Varmt välkomna till vårt uppskattade arrangemang!


Västra Småland 
(Med närhet till Halland och Skåne)

Ort: Vrå (4 mil från Halmstad)
Datum: 5 december
Ansvarig kontaktperson:  Jimmy Nilsson (tillsammans med Gunnar Jönsson)
Telefon: 076-635 73 43
Mail: annica369348@hotmail.com


Dalsland

Ort: Bengtsfors                
Datum: 14 eller 15 november. Inte spikat beroende på domartillgång. Kontakta Peter.
Ansvarig kontaktperson: Peter Sköld 
Telefon: 076-105 53 20
Mail: peter.skold@edu.bengtsfors.seÖstra Småland

Ort: Högsby
Datum: 16 eller 17 januari. Inte spikat beroende på domartilgång, Kontakta Håkan.
Ansvarig kontaktperson: Håkan Hemäng (tillsammans med Magnus Asp)
Telefon: 070-930 10 30
Mail: hakan@hemang.se

Jimmy Nilsson
Peter Sköld
Håkan Hemäng