Introduktion Drevprov 2016

Nu är det åter igen dags för Intro Drevprov som klubben startade år 2010. Det är alltså 6:e året i rad som denna aktivitet genomförs.
För att läsa mer om upplägget för aktiviteten kan ni klicka på “Introduktion Drevprov” här till vänster där vi beskriver aktiviteten och upplägget för dagen.

Vi har för avsikt att genomföra Intro Drev på fyra orter i landet under denna jaktsäsong. Nedan presenteras orter och kontaktpersoner. I de fall datum är spikat är det skrivet. På andra orter är det inte riktigt klart än.
Hur som helst så vill vi att ni så snart som möjligt tar en första kontakt med den som är ansvarig på den ort där ni är intresserade av att vara med. Det är viktigt för planeringen att snarast få vet om det finns något intresse bland er medlemmar och hur stort det är. Så slå en signal eller skicka ett mail så att ni etablerar kontakt direkt med arrangören!

Varmt välkomna till vårt uppskattade arrangemang!

OBS! Säsongens sista Intro Drevprov

Östra Småland

Ort: Högsby
Datum: 22 januari 2017
Ansvarig kontaktperson: Håkan Hemäng (tillsammans med Magnus Asp)
Telefon: 070-930 10 30
Mail: hakan@hemang.se

Håkan Hemäng