Introduktion drevprov 2022

Intro drev Bara, Gotland

15:e oktober anordnades i Fauveklubbens regi Intro drevprov på mellersta Gotland. Patrik Molin hälsade tillsammans med erfarne drevprovsdomaren Jimmi Lindby fem fauveägare välkomna.

Runt öppen eld gick Jimmy igenom de moment som bedöms vid ett drevprovregler, förutsättningar samt hur ett prov praktiskt går till. Därtill informerades det om vikten av drevprov, varför det är bra för rasens standard och utveckling samt att det ju för ens egen skull är väldigt roligt att få sin hund bedömd. 

Då deltagarna alla hade väldigt unga hundar släpptes för dagen SE JCH Nimrods Tyfon som fick visa hur han tog sig an uppgiften. Jimmi förklarade under drevet vad han noterade och vilka moment som bedömdes och vad han gjorde för anteckningar. 

Efter en supergod lunch tillagad av deltagaren Mattias Fritz, gick Jimmi igenom provet i helhet. Där gick han igenom alla moment och hur han hade poängsatt dom. Under genomgången dök det upp många frågor och funderingar från deltagarna som ledde till flera diskussioner, vilket var väldigt roligt. 

Vi ser fram emot att ta del av deltagarnas upplevelser av drevprov i framtiden! Stort tack till alla inblandade, framför allt till Jimmi som ställde upp och bidrog med sin tid och delade med sig av sin kunskap och erfarenhet. 

/Sofia Björklund

Intro Drev Mässvik, Värmlands Nysäter

Svenska Basset Fauveklubben vill att fler Fauvar ska starta på drevprov. Så fredagen 18 november anordnade Fauveklubben i samarbete med Basset Mellan och vi 2 domare Hans Thyr och Ulrik Fauhlér en introduktionsdag till drevprov där vi var 9 deltagare.
Intro drevprov är en hel eller halvdagsdagsaktivitet och där deltagarna först samlades för morgonfika på Grön Ko Café och Saluhall på Värmlandsnäs och fick en teoretisk genomgång av vad skillnaden mellan rasklubb och specialklubbens olika lokalavdelningar är samt de olika momenten i ett jaktprov.
Då Svenska Basset Fauve klubben är en rasklubb så är det av yttersta vikt att man arbetar aktivt med avels-frågor. Uppdraget innebär att väcka intresse för att främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda Basset Fauve de Bretagne. Avelsfrågorna och avelsstrategierna (RAS) är oerhört viktiga för att få fram duktiga meriterade jakthundar som exteriört håller standard inom rasen. Där är ett drevprov den främsta utvärdering vi har i en rasklubb för att få ett kvitto på att hunden är jaktduglig och uppfyller de 9 bedömningarna som är önskvärt för en bra jakthund.
En lokalavdelning som SBaK Mellan (5 st lokalavdel-ningar i Sverige) är den klubb som anordnar jaktprov, utställningar och viltspår. Det är dit man som hundägare vänder sig för att få sin hund startad på dessa aktiviteter och inte till rasklubben. Deltagarna fick även veta hur det praktiskt går till att anmäla sin hund till ett drevprov och vilka kriterier som en domare bedömer vid ett jaktprov nämligen, 1. Sök 2. Upptagsarbete 3. Väckning på slag 4. Drevarbete 5. Väckning på tappt 6. Skall/hörbarhet 7. Skallgivning under drev 8. Samarbete 9. Lydnad

Praktisk genomgång i skogen
När den teoretiska genomgången var klar förflyttade vi oss ut till Mässviks Gård och deras fina jaktmarker. Där delade vi upp oss i 2 grupper för att inte vara för många som gick runt i skogen efter samma hund. Vi startade hundekipagen i olika såtar och jag som drevprovsdomare visade i praktiken hur själva provet går till.
Deltagarna kunde följa hunden via GPS och alla hade fått ett jaktprovskort, där de själva kunde göra noteringar.
När hunden drivit 2 drev så kallades den in på fullt drev på 20 meter och vi stod och såg drevdjuret som visade sig vara ett smaldjur. Då låg hunden ca 40-50 sekunder efter drevdjuret. Vi återsamlades på Grön ko för lunch och ett ”kollegie” där vi bedömde hundarnas prestationer. Vi domare gick igenom hur vi bedömde hunden som om det varit ett riktigt drevprov. Vi gick igenom samtliga 9 egenskaper och alla deltagarna hade många frågor att ställa.
En dag som uppskattades av deltagarna och förhoppningsvis leder till kommande provstarter.
Stort tack till Mässviks gård för lån av mark samt till våra två vägvisare!

/Ulrik Faulér