Årets Basset Fauve de Bretagne 2021

1. Grebbas Vanja                              168
Äg. Annette Nilsson
2. Hovrikets Ylle Yrväder              165
Äg. Hans Thyr
3. Jägardrömmens Fanta               162
Äg. S Östlund, H Gustavsson
4. Nimrods Virvelvind                     128
Äg. Andreas Fager
5. Whistlewods Merlot                   128
Äg. Mats Holm
6. Nimrods Saxtorpskillen             125
Äg. Mirjam Landholm
7. Check Stars Rosco                        124
Äg. Magdalena Lindberg
8. Jägardrömmens jaktgudinna    116
Äg. Ulrik Södergren
9. Fiskåfjällets Betty                       112
Äg. Y Grankvist, P-E Pettersson
10. Jägardrömmens Festis             110
Äg. Matilda Willig
11. Krypedalens Bobbo                   106
Äg. Mats Andersson
12. Siri – Xtreme                                  95
Äg. Susanne Lindström           

Whistlewood Merlot
Fiskåfjällets Betty
Grebbas Vanja, Annette Nilsson
Jägardrömmens Fanta
Nimrods Saxtorpskillen
Jägardrömmens Festis
Siri-Xtreme Sven-Göran (uppfödare)och Per Lindström
Hovriket´s Ylle Yrväder, Hans Thyr
Nimrods Virvelvind, Andreas Fager
Check Star’s Rosco
Jägardrömmens Jaktgudinna
Krypedalens Bobbo