Varför drevprov

Drevprov anordnas för att värdera hundens jaktegenskaper. Resultaten används både som mått på den enskilde hundens förmåga och för att värdera föräldrarnas avelsinsats. Sammanställning av alla hundars resultat ger värdefull information för att tydliggöra bilden av rasens jaktliga egenskaper baserad på fakta.

 

För den enskilde hundägaren är nog det främsta motivet att starta på prov ändock, att få sin egen hund bedömd. Drevprov är inte en tävling utan främst ett sätt att bedöma om hunden jagar på ett ändamålsenligt sätt. Drevprovsresultatet utgörs dels av egenskapspoäng och dels av en prissättning, 1:a, 2:a, 3:e pris.

Prissättningen är inte ett tävlingsresultat utan en 3- gradig resultatskala på det avelsarbete som erlagts för att avla fram hundens/valpkullens jaktliga egenskaper. Skalan kunde likaväl utgjorts av ett utlåtande i Godkänt, Väl godkänt eller Mycket väl godkänt avelsresultat ur ett jaktegenskapligt perspektiv.

 

Bedömningspoängen hunden får, däremot, ger ovärderlig information om den enskilda hundens jaktliga egenskaper utifrån (idag 10 st) moment som sök, upptag, drevsätt, skall mm.

 

Drevprov har även som mål att värdera och vid behov anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och viltvårdsförhållanden utifrån samhällets krav uttryckta i lagar och bestämmelser samt etiska och moraliska ställningstaganden. Drevproven har haft stor betydelse för att få fram hundar som passar in i den moderna jakten med stora klövviltsstammar, begränsade jaktmarker och en human syn på villebrådet. Det är viktigt att detta arbete fortgår och att vi alla tar ett ansvar för vår del i detta. Ett av det enklaste sättet är att låta sin hund starta på drevprov.

 

Med drevproven försöker man alltså få reda på Fauvens naturliga anlag och jaktliga egenskaper. På det här viset får man värdefullt information ur flera viktiga aspekter, angående våra fauvars bruksegenskaper som jakthund här i Sverige. De främsta aspekterna tycker vi är följande:

  • För våra duktiga uppfödare i allmänhet och din hunds uppfödare i synnerhet är det mycket värdefullt att köparna av deras avkommor startar hunden på drevprov. Oavsett resultatet ger detta uppfödaren en mycket värdefull utvärdering av nedlagd avelsarbete och viktig information för framtida parningar. Detta gynnar dig och andra som framtida köpare av valpar.
  • För Sv Basset Fauve klubben ger det värdefull statistik som ger en tydligare bild av Fauven som jakthund i Sverige och vilka eventuella stödåtgärder och utvecklande aktiviteter som klubben bör genomföra för medlemmarnas och deras hundars skull.
  • För dig som hundägare får du dels en oberoende värdefull värdering av din hund men också värdefull information över hur du kan fortsätta träningen av din hund till en jakthund du kan vara nöjd med. Dessutom är det oerhört lärorikt att gå ett drevprov.

Slutsatsen är att det är du själv som hundägare som i slutändan tjänar mest på att starta din hund på drevprov. Det ger dig bland annat möjligheten att i framtiden lättare skaffa dig nästa Fauve, den dag det tyvärr ofrånkomliga för eller senare inträffar att din käre jaktkamrat och trogna vän inte längre är med dig. Ju fler jaktvärderade hundar som finns ju lättare och större möjlighet har uppfödarna att genomföra parningar på just de jaktliga egenskaper som du som hundägare vill ha hos din framtida hund.

 

Så varför vänta? Anser du att din hund är tillräcklig användbar i din praktiska jakt idag? Starta den på drevprov, få värdefull information om din hund, var delaktig i “FauveSverige” och bädda för din egen framtid. Kontakta drevprovskommissarien i din lokalavdelning i Sv Basset Klubben eller om du först vill ha mer information eller har frågor, kontakta AG Drevjakt Fauveklubben. Vi hjälper dig mer än gärna med att hitta svaren. Våra kontaktuppgifter hittar du genom att Klicka här!