Dags att revidering av RAS

Vad är RAS?

Alla hundraser har en rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är framtagen av ras- och specialklubb. Innehållet är en plan för avelsarbetet och vänder sig uppfödare, hundägare och blivande valpköpare.

För varje hundras ska det finnas en rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är framtagen av ras- och specialklubb och fastställd av SKKs avelskommitté.

Man kan säga att RAS är en handlingsplan för avelsarbetet inom rasen och innehåller en presentation av de avelsmål som är högst prioriterade att uppnå under en femårsperiod. Det finns också tydlig beskrivning av de handlingsplaner man kommit överens om att följa för att nå målen under denna tidsperiod.

Ett RAS-dokument riktar sig till såväl erfarna uppfödare och hanhundsägare som vanliga hundägare och blivande valpköpare.

Fauveklubbens styrelse har utsett en grupp för att påbörja arbetet med revidering av RAS 2019. Gruppen består av Annelie Kling, Roger Svensson och Christina Forsgren.

Vi behöver även engagemang från er medlemmar i hjälp med att revidera RAS.

Hur är den perfekta Fauven, hur skulle du önska att hundarna ser ut, beter sig, mår och fungerar? Några frågor att fundera över är till exempel:

  • Hur är din Fauvedrömhund? Nämn 5-10 saker som känns viktiga.
  • Om du köper en till fauve, vad önskar du att uppfödaren har prioriterat högst vid val av avelsdjur?
  • Vad tycker du är viktigt att bevara/bibehålla hos fauven?
  • Om du fick önska dig någon förändring i rasen, vad skulle det vara?

Mejla eller kontakta via telefon någon i arbetsgruppen om dina tankar vid revidering av RAS.

Annelie Kling                    aopkling@kennelmylords.se                tel. 070-591 67 03

Roger Svensson               ryamarkens@hotmail.com                     tel. 076-869 68 80

Christina Forsgren           viceordforande@fauve.sbak.se           tel. 073-844 89 94

Delar av texten är saxad från SKK:s hemsida.