Om Svenska Basset Fauve Klubben

Svenska Basset Fauve Klubben (SBFK) är en underklubb till Svenska Bassetklubben (SBaK) villket innebär att Fauveklubben ingår i Svenska Kennelklubbens organisation via sin specialklubb SBaK och därmed får yttra sig om rasspecifika frågor samt ha möjlighet att i demokratisk anda påverka beslut som rör hundar, hundavel och hundhållning i Sverige.

Fauveklubben bildades 2001 på initiativ av några uppfödare efter en ursprungstanke från uppfödaren Susanne Bloman. Rasen hade närmat sig 200 individer och vikten av en egen rasklubb som kan verka för Fauvens utveckling i Sverige, såväl hälsa, mentalitet som jaktduglighet behövdes. Hon insåg genom sitt arbete i SBaK att Fauven inte fick något större utrymme som bara tillhörande ras, något som gäller i alla specialklubbar som har raser utan egen rasklubb. Ett första möte med ett antal uppfödare anordnades vilket resulterade i att man bestämde sig för att bilda Svenska Basset Fauve Klubben.

I dag har klubben ca 550 medlemmar och nya tillkommer successivt. Förutom att verka för Fauvens utveckling verkar också klubben för att egna aktiviteter kommer anordnas, såsom officiella utställningar, viltspår, seminarier. medlemsträffar m.m.55