Sammanställning Jaktenkät

År 2010 genomförde Fauveklubben en jaktenkät. Tanken var att försöka bilda oss en uppfattning om våra hundar utifrån gemensamma frågor som besvarades rörande ett så stort antal hundar som möjligt.

Vi lyckades med hjälp av fauveägare runt om i landet och även några från Norge att få ihop ett drygt hundratal svar som sedan sammanställdes och summerades i presenterbart skick.

Du kan ta del av sammanställningen genom att Klicka här!