Hälso- och jaktenkät fauvar födda 2020

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både rasklubben, BFdB-uppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa kommer avelskommittén för Fauveklubben årligen samla in en hälsoenkät från ägare av Basset Fauve de Bretagne som fyller eller har fyllt fyra år innevarande år. Först ut var BFdB födda 2019. I år är det fauvar födda 2020.

Eftersom hundägaren har den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi dig som BFdB-ägare att besvara hälsoenkäten. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra i arbetet med att försöka hålla vår ras frisk och sund.

Syfte
Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos BFdB som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt/lever ett friskt liv. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för BFdB som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till BFdB som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Både nu levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. 

Hundens ägare behöver inte vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK).

Jaktenkäten

År 2010 genomförde Fauveklubben en jaktenkät. Under 2023 gjordes en ny jaktenkät där vi plockade ut några av frågorna från 2010 för att se om det skett några förändringar + lade till några nya. 

Här vill vi över tid bland annat se om det sker någon förändring i BFdB jaktegenskaper.

Sammanställningen av enkäterna från 2010 och 2023 finns på Fauveklubbens hemsida, www.fauve.sbak.se

Enkätsvar
Det tar uppskattningsvis cirka 5–20 minuter att besvara varje enkät. I första omgången mejlade vi enkäterna och de besvaras i ett Googlesformulär.

De som inte vill/kan svara via formuläret, eller om vi inte har någon mejladress, där kommer enkäterna skickas ut. Du kan också svar på detta mejla och be att få formuläret utskickat per post.

Inskickad hälso- och jaktenkät kommer att förvaras hos Fauveklubbens avelskommitté vilka har tystnadsplikt.

Resultat
Sammanställningar av enkätsvaren kommer att göras av avelskommittén och presenteras på hemsidan för allmänheten, utan att namnge hund, kennel eller ägare.

Alla som svarar på både Hälsoenkäten och Jaktenkäten är med i en utlottning av presentkort, kepsar och mössor.

Vid eventuella frågor om enkäterna mejla avelskommittén, avelsradet@fauve.sbak.se. Vill du att vi ringer upp så lämna telefonnummer. Vid frågor om jaktenkäten kan du ringa Roger Svensson tel. 0768-69 68 80.

Stort tack för din tid!