Hälso- och jaktenkät fauvar födda 2019

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både rasklubben, BFdB-uppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa kommer avels-kommittén för Fauveklubben årligen samla in en hälsoenkät från ägare av Basset Fauve de Bretagne som fyller eller har fyllt fyra år innevarande år. Först ut är BFdB födda 2019.

Eftersom hundägaren har den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi dig som BFdB-ägare att besvara hälsoenkäten. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra i arbetet med att försöka hålla vår ras frisk och sund.

Syfte
Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälso-problem hos BFdB som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt/lever ett friskt liv. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Ras-specifika Avelsstrategier (RAS) för BFdB som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till BFdB som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Både nu levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK).

Tacksam om ni även vill fylla i Jaktenkäten. År 2010 genomförde Fauveklubben en jaktenkät. Sammanställningen av enkäten finns på Fauveklubbens hemsida, www.fauve.sbak.se/jaktenkat. Vi har plockat ut några av frågorna från den för att se om det skett några förändringar + lagt till några nya.

Vinnaren av utlottning av en jaktradio blev Magnus Rosberg, Helsingborg